Rogaty Bóg – archetypowy obraz świętej męskiej mocy i ochrony

 

„Umierający Bóg zakłada rogi i staje się Myśliwym, który zarówno zadaje śmierć, jak ją ponosi. Niewielu z nas dzisiaj ma bezpośredni udział w procesach życiowych; nie hodujemy już zwierząt ani nie polujemy dla mięsa, tylko dostajemy je zawinięte w plastik w supermarkecie. Trudno nam zrozumieć ideę Boskiego Myśliwego. Ale w kulturze myśliwych polowanie oznaczało życie, a myśliwy dawał życie plemieniu. Plemię identyfikowało się ze zwierzętami, które jadło: polowanie wymagało ogromnych umiejętności i wiedzy o zwyczajach i psychologii zwierzyny. Zwierząt nigdy nie zabijano bez potrzeby, a żadnej części upolowanego zwierzęcia nie marnowano. Nigdy nie odbierano życia bez uznania i uszanowania ducha zwierzyny.” – Starhawk

Jakie istotne dla współczesnych mężczyzn i kobiet cechy oraz jakości możemy odnaleźć w obrazie archetypowym Rogatego Boga w jego aspekcie Boskiego Myśliwego? Odpowiedzi na to i inne pytania będziemy wspólnie poszukiwać podczas wykładu w Warszawie już 18 października.

Informacje na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.

Ilustracja: „Cernunnos”, Helena Nelson Reed