Coaching Ciała

Co to jest Coaching Ciała
To moja autorska metoda i zarazem baza przeprowadzanych przeze mnie sesji indywidualnych. Pozwala ona na wejście w lepszy kontakt ze swoim ciałem, co oznacza uczenie się rozpoznawania sygnałów, odczuć i emocji płynących z niego. A także uświadomienie sobie wzorców, które sprawiły, że dotąd kontakt z ciałem bywał utrudniony. Może to być również metoda pogłębiająca samoświadomość siebie i służąca szeroko pojętemu rozwojowi osobistemu.
Sesja coachingowa trwa około 1,5 godziny, składa się z części dedykowanej słowom oraz ciału, jest więc czas oraz przestrzeń i na rozmowę, i na różnorodne praktyki w ruchu. Przydaje się więc wygodny, nie krępujący ruchów strój. Proporcje pomiędzy rozmową a pracą z ciałem są indywidualne, zależą od potrzeb Klienta a także ulegają płynnym zmianom w związku z przebiegiem procesu.
Coach tworzy ramy i trzyma przestrzeń dla procesu Klienta, który bierze za odpowiedzialność za urzeczywistnianie i wcielanie w życie zmian.

Dla kogo i po co?
Jeśli odkryłaś_eś, że przebywasz głównie „w głowie”, albo poza ciałem i chcesz zbudować z nim kontakt, podczas sesji Coachingu Ciała możesz:

* utworzyć pomost między poziomem mentalnym a instynktownym, werbalnym a cielesnym
* zyskać klarowność w doświadczaniu, nazywaniu oraz rozumieniu wrażeń i sygnałów płynących z ciała
*  rozpoznać swoje wzorce oddychania i przemodelować te z nich, które Ci nie służą
*  zyskać świadomość, czy nawykowo nie zaciskasz np. szczęki lub miednicy, oraz czy potrafisz rozluźniać mięśnie
* zyskiwać dostęp do własnych uczuć i emocji i nazywania ich
* pozwalać sobie na ekspresję emocji nie tylko przez słowa, ale i poprzez ciało: płacz, ruch czy głos
*  kontaktować się ze swoimi potrzebami i nazywać je
stawiać zdrowe granice i rozpoznawać niesłużące Ci sytuacje
dbać o ciało i o jakość tego, czym je karmisz – dosłownie i metaforycznie
ucieleśniać się, czyli przeżywać siebie, relacje i życie również z poziomu ciała

Jeśli masz dobry dobry kontakt ze swoim ciałem i lubisz pracować zarówno na poziomie werbalnym, jak i cielesnym, Coaching Ciała będzie wsparciem w następujących przypadkach:

* jeśli czujesz się zagubiona_y i zdarzają Ci się sytuacje, gdy pragniesz czegoś, a robisz coś ekstremalnie innego i potrzebujesz głębiej poznać siebie oraz swe ukryte motywacje – ciało jest mądre i da Ci odpowiedź

* jeżeli czeka Cię wyzwanie: życiowe, relacyjne, decyzyjne lub zawodowe i chcesz wzmocnić swoją sprawczość, wesprze Cię uruchomienie i wykorzystanie energii Twego ciała

* gdy pracujesz z ludźmi, jesteś trenerem, coachem, terapeutą i chcesz uzyskać większą świadomość swego ciała, jego sygnałów i sposobów, w jaki może odpowiadać na to, co dzieje się „pod spodem” procesu chcesz pełniej i bardziej spójnie wyrażać samą_ego siebie.

Efekty sesji Coaching Ciała
*zwiększenie poziomu samoświadomości
*podniesienie poziomu świadomości ciała
*nawiązanie lepszego kontaktu z emocjami ­ – ich wyrażanie, transformowanie,  akceptowanie
*zharmonizowanie poziomów: mentalnego, uczuciowego i instynktownego
* obudzenie radości życia i poczucia ożywienia ciała
*osiągnięcie spokoju i równowagi wewnętrznej
*podejmowanie decyzji i działań w zgodzie ze sobą
*pełniejsza ekspresja siebie
* powiększenie strefy komfortu
* podwyższenie poziomu samooceny

Czy trzeba się umawiać na cały cykl?
To jest bardzo indywidualne. Czasami wystarczy pojedyncza sesja, by coś ważnego dla siebie odkryć, przyłączyć, poczuć. Najczęściej jednak po konsultacji umawiam się z Klientem na cykl spotkań.

Jak wygląda cykl spotkań?
Może on przebiegać jako z góry określona ilość sesji o stałym rytmie. Wtedy pracujemy bardziej na strukturze, w wyznaczonych granicach, co daje poczucie bezpieczeństwa i tworzy swoistą „ramę” dla istotnych, transformacyjnych doświadczeń. To zwykle dobre rozwiązanie dla osób, które rozpoczynają swoją ścieżkę rozwojową w ogóle lub dotąd nie pracowały rozwojowo z obszarem ciała.

Możemy też umawiać się na proces, w trakcie którego to Klient wyznacza tempo, ilość spotkań, długość procesu. Tutaj z kolei mamy pewien „luźny kontrakt” i to Klient bierze większą odpowiedzialność za przebieg i „styl” procesu. Ten sposób pracy rekomenduję osobom, które są świadomie siebie, znają swoje obszary do rozwoju. Każda sesja trwa 1,5 godziny.

Choć Kontrakt dotyczący sposobu i tempa pracy ustalany jest wspólnie, to Klient zarządza procesem zmiany, Coach zaś odpowiada za właściwie przeprowadzony proces.

Czemu służy konsultacja?
Przede wszystkim możesz sprawdzić, czy jest „chemia” między nami, czy odpowiada Ci mój styl pracy. Możesz też doświadczyć, jak się czujesz w drobnej praktyce. To również czas, aby określić sobie intencję naszych spotkań oraz wybrać wariant cyklu. To, czy będzie to bardziej struktura czy proces, zależy od indywidualnych potrzeb, celu i preferowanego sposobu pracy. Każdy z nich ma bowiem swoje mocne strony, może być rozwojowym wyzwaniem albo może mniej wspierać proces danej osoby – dlatego uważnie podejmujemy tę decyzję. Konsultacja trwa około godziny.