Coaching Relacji Intymnych

Czym jest Coaching Relacji Intymnych?
To rodzaj metody, która powstała z połączenia Coachingu Ciała oraz mojej wiedzy z obszaru seksuologii. Ta praca obejmuje tematykę intymności i seksu oraz tego, co jest z nimi związane – relacji z samym sobą i ze swoim ciałem, emocjonalności, relacjom z innymi oraz komunikacji w związku. W tym procesie coachingowym chodzi o zmianę i polepszenie jakości bycia w relacji i seksie, której kierunek wytyczają dla siebie Klienci. Żeby to mogło się wydarzyć, para potrzebuje zobaczyć siebie, swoje emocje, sposób komunikowania się w związku z innej perspektywy. Nowe informacje – zyskane na poziomie mentalnym, ale i wglądy z poziomu ciała, mogą ukazać, co dzieje się w życiu pary i jaka jest dynamika ich relacji. A to jest płaszczyzna do pracy i zmian a także uruchomienia zasobów, których partnerzy dotąd nie brali pod uwagę lub nie byli ich świadomi. Czasem potrzebują nauczyć się czegoś nowego. Czasami porzucić to, co działało a już nie działa. Albo poszerzyć swoją strefę komfortu tak, by móc z innego miejsca  reagować, myśleć, być razem.

Klienci sami szukają odpowiedniego dla siebie modelu życia seksualnego, gdyż nie istnieje żaden „właściwy model”. Główną wartością, wokół której zorganizowana jest nasza praca, jest idea pozytywnej seksualności, mieszcząca wszelkie ludzkie zachowania seksualne, o ile wszystkie zainteresowane osoby zachowują świadomość oraz zgodę i odpowiedzialność.

Coach tworzy ramy i trzyma przestrzeń dla procesu Klientów, którzy biorą odpowiedzialność za urzeczywistnianie i wcielanie w życie zmian.

Jaka jest intencja?
Jego intencją jest wsparcie każdego z Klientów w jego rozwoju osobistym oraz znalezieniu zasobów pary i skupienie się na jej mocnych stronach. A także skoncentrowanie się na tym, co można jeszcze poprawić w obszarze seksualności. Coach pomaga Klientom bardziej rozwijać ich seksualność, edukuje, dostarczając rzeczowej wiedzy na temat seksu, a przede wszystkim poszerza ich perspektywę. Pozwala zbudować relację z własnym ciałem, by mogli doświadczać seksualności i intymności w parze w sposób bardziej ucieleśniony. Wspiera w nazywaniu, wyrażaniu potrzeb oraz pomaga wzmocnić kompetencje komunikacyjne.

Czym nie jest?
W przeciwieństwa do pracy seksuologicznej, Coaching Relacji Intymnych nie leczy, nie zajmuje się zaburzeniami fizycznymi ani analizą psychologiczną – znacznie mniejszą wagę przykłada do przeszłości, na tyle jedynie, na ile wnosi ją Klient. Inaczej niż seksuolog, Coach nie daje rad ani wskazówek – jego celem jest doprowadzenie do tego, by osoba sama znalazła najlepsze rozwiązanie swoich problemów. Coach nie stawia diagnoz, nie ocenia, nie porównuje i nie przeprowadza z klientem procesu psychoterapeutycznego. Jeśli w trakcie pracy wyłonią się obszary wymagające pracy terapeutycznej, Coach sugeruje Klientowi spotkanie ze specjalistą.

Dla kogo?
Dla par, które rozpoczęły nową relację i chcą od początku zadbać o jakość życia seksualnego
Dla par, które przeżyły „zimę w alkowie” i chcą zaprosić na nowo pożądanie do swojej relacji
Dla tandemów, które kochają się i chcą ze sobą zostać, ale od dłuższego czasu nie uprawiają seksu
Dla partnerów, którym seks nie daje wystarczającej satysfakcji, nie spełnia ich oczekiwań, nie zaspokaja ich potrzeb
Dal tych, którzy pomimo satysfakcji z życia intymnego, chcieliby go jeszcze udoskonalić
Dla par w kryzysie – gdy potrzebna jest nowa mapa rzeczywistości albo inne niż dotąd sprawdzone strategie działania
Dla par, które pragną rozwiązać konflikt, który przeżywali i zbudować związek na nowych zasadach
Dla partnerów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z seksem
Dla tych par, które przeżyły bardzo wiele przygód, ale nadal poszukują najlepszej formuły dla wspólnego życia seksualnego.

Jak wygląda sesja?
Sesje polegają na balansowaniu pomiędzy rozmową a praktykami, które angażują ciało. Poziom werbalny wspiera określeniu obszaru, którym zajmujemy się podczas sesji, czasami ma cel edukacyjny albo zawiera elementy zabawy. Z kolei doświadczenia na poziomie ciała pomagają skontaktować się z emocjami, namierzyć ewentualne blokady, przynoszą głębokie wglądy. Wnioski i obserwacje z każdej sesji zostają czasami wzbogacone o zestaw praktyk „na wynos”, które mają Klientów przybliżać do urzeczywistniania, ucieleśniania czy też doświadczania w polu relacji owoców naszej współpracy.

Podczas sesji dla pary tworzę przestrzeń, w której partnerzy na poziomie werbalnym ale także poprzez praktyki pracy z ciałem mają szansę zobaczyć swoją relację i poczuć jej jakości z innej perspektywy. To tworzy szansę, by partnerzy mogli odnaleźć nowe sposoby porozumienia i ustalić wspólnie, w jaki sposób mogą i chcą wspierać swój związek. Czasami może to oznaczać także włączenie nowych technik seksualnych, trening oddechu czy mięśniowy albo udoskonalanie narzędzi komunikacyjnych w relacji z partnerem. Ćwiczenia z obszaru intymnego para praktykuje poza gabinetem.

Efekty Coachingu Relacji Intymnych

*zdobycie lub pogłębienie wiedzy dotyczącej seksu i seksualności
*podniesienie poziomu świadomości własnego ciała
*większa otwartość i świadomość emocjonalna
*pogłębienie relacji z samą_ym sobą i z partnerem
*zdobycie lub pogłębienie umiejętności rozmawiania o seksie z partnerem
*zdobycie lub usprawnienie umiejętności komunikacji w relacji, także wyrażania własnych potrzeb, w tym seksualnych
*rozumienie potrzeb, zarówno własnych, jak i partnera
*wzmocnienie związku
*podsycenie namiętności
*pogłębienie więzi i miłości
*poszerzenie świadomości w seksie
*poszerzenie uważności i obecności w akcie seksualnym
*poprawa jakości seksu oraz życia emocjonalnego
*spełnienie i radość w życiu seksualnym

Czemu służy konsultacja?
Przede wszystkim możecie sprawdzić, czy jest „chemia” między nami, czy odpowiada Wam mój styl pracy. Zanim zaczniemy cykl spotkań, mam szansę usłyszeć i zobaczyć Was razem a także wstępnie przyjrzeć się Waszej relacji. To również czas na to, aby określić sobie intencję naszych spotkań oraz wybrać wariant cyklu. To, czy będzie to bardziej struktura czy proces, zależy od indywidualnych potrzeb, celu i preferowanego sposobu pracy. Każdy z nich ma bowiem swoje mocne strony, może być rozwojowym wyzwaniem albo może mniej wspierać proces danej osoby czy osób – dlatego uważnie podejmujemy tę decyzję. Konsultacja pary trwa około 1 godziny.

Jak wygląda cykl spotkań?

Może on przebiegać jako z góry określona ilość sesji o stałym rytmie. Wtedy pracujemy bardziej na strukturze, w wyznaczonych granicach, co daje poczucie bezpieczeństwa i tworzy swoistą „ramę” dla istotnych, transformacyjnych doświadczeń. Możemy też umawiać się na proces, w trakcie którego to Klienci wyznaczają tempo, ilość spotkań, długość procesu. Tutaj z kolei mamy pewien „luźny kontrakt” i to Klienci biorą większą odpowiedzialność za przebieg i „styl” procesu.

W przypadku par, które pragną razem rozwijać się i pracować nad relacją, po wstępnej konsultacji spotykamy się najpierw indywidualnie. Gdy obszary do rozwoju każdej z osób zostaną objęte, zaczynamy spotkania we troje. Moją rolą jest bycie po stronie relacji i podczas tej części procesu to ją wspieram. Każda sesja trwa 1,5 godziny.

Podczas sesji nie dotykam swoich Klientów oraz nie ingeruję w ich intymność. Chociaż proponuję pewne ćwiczenia, praktyki oddechowe i ruchowe, wchodzicie tylko w te doświadczenia, na które wyrażacie zgodę.
Choć Kontrakt dotyczący sposobu i tempa pracy ustalany jest wspólnie, to Klient zarządza procesem zmiany, Coach zaś odpowiada za właściwie przeprowadzony proces.