Coaching Seksualności

Czym jest Coaching Seksualności?
To rodzaj metody, która powstała z połączenia Coachingu Ciała oraz mojej wiedzy z obszaru seksuologii. Ta praca obejmuje tematykę seksu i tego, co jest z nimi związane – relacji z samym sobą i ze swoim ciałem, emocjonalności, relacjom z innymi oraz komunikacji w związku. Coach nie radzi i nie daje konkretnych wskazówek, wspiera osobę, by sama doszła do tego, co jest powodem jej problemów. A następnie – by nauczyła się je rozwiązywać. Czasami wspierająca jest zmiana sposobu myślenia, czasami uświadomienia sobie swoich rzeczywistych potrzeb, znalezienie powodu istniejących ograniczeń, czy też nawiązanie kontaktu ze swoim ciałem. Kiedy indziej odpowiednia komunikacja z partnerem lub szczere i otwarte wyrażanie swoich potrzeb, pragnień i oczekiwań. Wielu z tych odpowiedzi poszukujemy przez pracę z ciałem, oddech, ruch, taniec.
Coach Seksualności wspiera ludzi w procesie osiągania zmian, których oni pragną albo za którymi tęsknią, w obszarze ciała, relacji intymnych oraz emocjonalnym. Klient sam szuka odpowiedniego dla siebie modelu życia seksualnego, gdyż nie istnieje żaden „właściwy model”. Główną wartością, wokół której zorganizowana jest nasza praca, jest idea pozytywnej seksualności, mieszcząca wszelkie ludzkie zachowania seksualne, o ile wszystkie zainteresowane osoby zachowują świadomość oraz zgodę i odpowiedzialność.

Coach tworzy ramy i trzyma przestrzeń dla procesu Klienta, który bierze za odpowiedzialność za urzeczywistnianie i wcielanie w życie zmian.

Jaka jest intencja?
Jego intencją jest wsparcie Klienta w jego rozwoju osobistym, skupienie się na jego mocnych stronach. A także na tym, co można jeszcze poprawić w obszarze seksualności. Pomaga klientom bardziej rozwijać ich seksualność, edukuje, dostarczając klientom rzeczowej wiedzy na temat seksualności, a przede wszystkim poszerza jego perspektywę. Pozwala zbudować relację z ciałem, by doświadczać seksualności w sposób ucieleśniony.

Czym nie jest?
W przeciwieństwa do pracy seksuologicznej, Coaching Seksualności nie leczy, nie zajmuje się zaburzeniami fizycznymi ani analizą psychologiczną – znacznie mniejszą wagę przykłada do przeszłości, na tyle jedynie, na ile wnosi ją Klient. Inaczej niż seksuolog, Coach nie daje rad ani wskazówek – jego celem jest doprowadzenie do tego, by osoba sama znalazła najlepsze rozwiązanie swoich problemów. Coach nie stawia diagnoz, nie ocenia, nie porównuje i nie przeprowadza z klientem procesu psychoterapeutycznego. Jeśli w trakcie pracy wyłonią się obszary wymagające pracy terapeutycznej, Coach sugeruje Klientowi spotkanie ze specjalistą.

Dla kogo?
Dla solistek_ów i tych, którzy są obecnie w relacji
Dla osób, które właśnie zakończyły związek i doświadczają straty w tym obszarze
Dla tych, którzy planują wejść w nową relację i chcą przyjrzeć się temu, co nie działało poprzednio
Dla Klientek_ów, które_zy mają poczucie, że coś im „nie wypada”, że coś jest „niestosowne” albo doświadczają wstydu związanego z seksem i ciałem
Dla osób którym seks nie daje wystarczającej satysfakcji, nie spełnia ich oczekiwań, nie zaspokaja ich potrzeb
Dla tych, którzy pomimo satysfakcji z życia intymnego, chcieliby go jeszcze udoskonalić
Dla osób w kryzysie – gdy potrzebna jest nowa mapa rzeczywistości albo inne niż dotąd sprawdzone strategie działania
Dla kobiet w przełomowych momentach – po urodzeniu dziecka, w czasie perimenopauzy, podczas menopauzy i po niej
Dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z seksem
Dla tych, które przeżyły bardzo wiele przygód, ale nadal poszukują najlepszej formuły dla swojego życia seksualnego.

Jak wygląda sesja?
Sesje polegają na balansowaniu pomiędzy rozmową a praktykami, które angażują ciało. Poziom werbalny wspiera określeniu obszaru, którym zajmujemy się podczas sesji, czasami ma cel edukacyjny albo zawiera elementy zabawy. Z kolei doświadczenia na poziomie ciała pomagają skontaktować się z emocjami, namierzyć ewentualne blokady, przynoszą głębokie wglądy. Wnioski i obserwacje z każdej sesji zostają czasami wzbogacone o zestaw praktyk „na wynos”, które mają Klienta przybliżać do urzeczywistniania, ucieleśniania czy też doświadczania w polu relacji owoców naszej współpracy.

Efekty sesji Coaching Seksualności

*zdobycie lub pogłębienie wiedzy dotyczącej seksu i seksualności
*podniesienie poziomu świadomości własnego ciała
*większa otwartość i świadomość emocjonalna
*nabycie umiejętności rozmowy o seksie
*komunikowanie swoich potrzeb i pragnień, zdobycie wiedzy na temat pragnień partnera
*poszerzenie świadomości w seksie
*pogłębienie uważności i obecności w akcie seksualnym
*pogłębienie relacji z samą_ym sobą
*pogłębienie relacji z partnerem
*poprawa jakości seksu oraz życia emocjonalnego
*spełnienie i radość w życiu seksualnym

Czy trzeba się umawiać na cały cykl?
To jest bardzo indywidualne. Czasami wystarczy pojedyncza sesja, by coś ważnego dla siebie odkryć, przyłączyć, poczuć. Najczęściej jednak po konsultacji umawiam się z Klientem na cykl spotkań.

Jak wygląda cykl spotkań?
Może on przebiegać jako z góry określona ilość sesji o stałym rytmie. Wtedy pracujemy bardziej na strukturze, w wyznaczonych granicach, co daje poczucie bezpieczeństwa i tworzy swoistą „ramę” dla istotnych, transformacyjnych doświadczeń. To zwykle dobre rozwiązanie dla osób, które rozpoczynają swoją ścieżkę rozwojową w ogóle lub dotąd nie pracowały rozwojowo z obszarem ciała i seksualności.

Możemy też umawiać się na proces, w trakcie którego to Klient wyznacza tempo, ilość spotkań, długość procesu. Tutaj z kolei mamy pewien „luźny kontrakt” i to Klient bierze większą odpowiedzialność za przebieg i „styl” procesu. Ten sposób pracy rekomenduję osobom, które są świadomie siebie, znają swoje obszary do rozwoju. Każda sesja trwa 1,5 godziny.

Choć Kontrakt dotyczący sposobu i tempa pracy ustalany jest wspólnie, to Klient zarządza procesem zmiany, Coach zaś odpowiada za właściwe przeprowadzenie procesu.

Podczas sesji Coach nie dotyka swoich klientów oraz nie ingeruję w ich intymność. Chociaż będę proponować pewne ćwiczenia, praktyki oddechowe i ruchowe, Klient wchodzi tylko w te doświadczenia, na które ma zgodę.

Czemu służy konsultacja?
Przede wszystkim możesz sprawdzić, czy jest „chemia” między nami, czy odpowiada Ci mój styl pracy. Możesz też doświadczyć, jak się czujesz w drobnej praktyce. To również czas, aby określić sobie intencję naszych spotkań oraz wybrać wariant cyklu. To, czy będzie to bardziej struktura czy proces, zależy od indywidualnych potrzeb, celu i preferowanego sposobu pracy. Każdy z nich ma bowiem swoje mocne strony, może być rozwojowym wyzwaniem albo może mniej wspierać proces danej osoby – dlatego uważnie podejmujemy tę decyzję. Konsultacja trwa około godziny.