Hierodule Niebios czyli kapłanki bogini miłości

Duchowa strona erotyzmu jako aspekt kobiecej psyche i męskiej animy – wykład


W naszym świecie i ciało, i seksualność zdają się przynależeć raczej do sfery profanum. Dlatego interesujące wydają się znaczenia, jakie możemy odnaleźć w archetypowym obrazie Kapłanki Miłości. Choć istnieją teorie, według których Święta Prostytucja nigdy nie istniała i stanowi raczej wymysł badaczy, przyjrzymy się przekazom dotyczącym czasów, w których praktyki seksualne zyskały rangę rytuału sakralnego. Sprawdzimy, na ile archetypowy obraz Świętej Prostytutki może być pomocny w odnajdywaniu aspektów erotyzmu, który zawiera w sobie świętość. Zbadamy, co dawna er*tyczna-zmysłowa duchowość, „pochowana w nieświadomości”, może przynieść współczesnym kobietom i mężczyznom.

Istniały czasy, w których pożądanie i energia seksualna doświadczane były jako regenerująca, odżywcza i uzdrawiająca moc. Uważano je za boski dar albo błogosławieństwo. Seksualność kobiecej i męskiej natury oraz ich religijny wydźwięk były nierozerwalnie połączone a akt seksualny poświęcany był boginiom i bogom. Marion Woodman pisała o tym, że w starożytności większość kobiet oddawała się bogini miłości. Zawierały święte małżeństwo w świątyni bogini księżyca, w pełni świadome tego, że przepływająca przez nie instynktowna energia nie należy do nich samych. Zamiast tego czciły ją jako transpersonalną energię bogini. Poddawszy się tej energii, stawały się „dziewicze”, niezdolne do uzurpowania mocy bogini jako osobistego atrybutu. Innymi słowy, psychologiczne dziewictwo, które uwalnia jednostkę od samolubnego, zaborczego uścisku, było i jest zdobywanie dzięki podporządkowywaniu się Bogu lub Bogini.

„Hierodule niebios”, czyli kapłanki bogiń miłości, były wyedukowane i wyćwiczone w praktykach Świętej Seksualności. Nazywano je Quadishi, co oznacza „niezbeszczeszczone”. Niektórzy uważają, że ich rola wykraczała poza zaangażowanie seksualne, które nie było obowiązkowe, raczej było dobrowolne. Inni sądzą, że dychotomia, którą dzisiaj można przeżywać na myśl o świętości seksu, jest kwestią kulturową i nie pozwala nam do końca pojąć takich zjawisk.
Korzeń słowa Hierodula, greckiego imienia świętej kapłanki, czyli hieros, znaczy „święty”. Tytuł „Hierodula niebios” oznaczał świętą pracę lub służbę na rzecz świętości, jeszcze w czasach greckich, bo do tego okresu znane były owe praktyki.

Jednak „W późniejszych generacjach, pod monoteistyczną indoktrynacją, święta kapłanka została zredukowana do świętej pr*stytutki. Siłowanie się z zaakceptowaniem tego, że święta kapłanka = ni*rządnica = uzdrowicielka jest wyzwaniem dla współczesnej kobiety. (…) Numinotyczną, religijną perspektywę osiąga się, gdy archetypowa idea pr*stytutki = uzdrowicielki zostaje świadomie asymilowana. Nosicielka er*tyczno-zmysłowej duchowości, święta kapłanka nadal istnieje, pochowana w zachodniej nieświadomości.”- pisze analityczka Rachel Hillel, która w swojej książce o odzyskiwaniu kobiecej er*tycznej duszy bada sny swoich pacjentek. I dodaje, że Sumeryjska bogini Inanna została nazwana Świętą Kapłanką Niebios, a także Hierodulą Nieba. Te dwa wyrażenia przedstawiają starożytną boginię w jej archetypowym wizerunku nierządnicy. Kapłanka i prostytutka ucieleśniają biegunowe przeciwieństwa, jakie zawierają w sobie wszystkie archetypy.

Jedna z badaczek tego archetypu, amerykańska analityczka Nancy Qualls-Corbett, uważa, że „Święta Prostytutka jest archetypowym obrazem kobiety, która została zainicjowana w tajemnicę i osiągnęła głęboki związek z boginią miłości. (…) Jej seksualność nie przejawia się w tym, że jest seksowna czy prowokująca w potocznym rozumieniu tych słów. Nie zachowuje się w sposób wyuczony raczej owa jakość „wypływa” z jej wnętrza.” I zauważa także, iż Święta Prostytutka to także aspekt męskiej Animy, wewnętrzny obraz kobiecości, „który może poprowadzić mężczyznę do wartościowych aspektów jego samego, które dotyczą er*tycznej duchowości. To jest roztańczony, promienny, ekscytujący obraz kobiety. Jeśli mężczyzna pragnie mieć pełen miłości związek z rzeczywistą kobietą musi stać się świadomym, że jest to wewnętrzny wizerunek.”

A kierunkom naszych poszukiwań aspektów duchowego erotyzmu niech „przyświecają” słowa Esther Harding: „Ale jeśli motywacja, która ma obalić konwencjonalne zasady, jest tylko egocentryczna, to kuracja będzie z pewnością gorsza od choroby. Wówczas krok, którego intencją jest uwolnienie się z więzów społeczności, okaże się regresją, odwiedzie nas od ucywilizowanej dyscypliny i zawiedzie na manowce barbarzyństwa. Jeśli jednak motywacja jest nieegocentryczna, nastawiona na perspektywę ponadosobową, na osiągnięcie właściwego stosunku do „bogini”, do zasady Erosa – to rezultat będzie wolny od egotyzmu i miłości własnej.”

PROWADZI: Izabela Cisek-Malec, terapeutka pracująca w nurcie jungowskim, coach ciała, trenerka umiejętności psychospołecznych. Więcej o mnie dowiesz się tutaj.

CZAS I MIEJSCE: 31 stycznia 2019, godz.19-21 w Warszawie, okolice KEN – szczegóły dla zdecydowanych.

CENA: 50 zł do 16 stycznia, 70 zł od 17 stycznia 2019. Konieczna rezerwacja miejsca, której potwierdzeniem jest wpłata należności do tygodnia od zgłoszenia.
Wpłata może być zwrócona najpóźniej do tygodnia przed spotkaniem.

INFORMACJE I ZAPISY: iza[at}coachingciala.pl
Ilość miejsc bardzo ograniczona!

Cykl „Jungowskie Inspiracje” to warsztaty, wykłady i inne wydarzenia, których intencją jest upowszechniania psychologii C. G Junga oraz kolejnych pokoleń analityczek i analityków jungowskich.

Dane osobowe (imię i nazwisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer rachunku bankowego, ewentualne dane adresowe) używane są przez Izabela Cisek-Malec jedynie do obsługi warsztatu – rejestracji na wydarzenia, płatności i odwoływania uczestnictwa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016. Administratorem tych danych jest Izabela Cisek-Malec. Przechowywane są one z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności oraz nie są udostępniane innym firmom i osobom.

Rejestracja na wydarzenie oznacza wyrażenie zgody na powyższą politykę prywatności oraz politykę rejestracji i zwrotów.