Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłaś_aś zgodę. Nie udostępniamy ich innym osobom czy podmiotom, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobligowani. 

Prosimy, abyś pamiętał_a, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

1. Przestrzegamy polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się kontaktem z nami.

Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Coaching Ciała do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji usługowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Coaching Ciała w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług i utrzymania strony, Użytkownik może zgłosić Administratorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Administratora niezwłocznie.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Coaching Ciała, czyli osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Izabela Cisek-Malec

Turkusowa 11

05-500 Piaseczno

3. Dane osobowe i cel ich przechowywania

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do otrzymania newslettera, udziału w sesji, warsztacie, pozyskaniu darmowego e-booka (lead magnet) lub kursie on-line:
1.imię i nazwisko – niezbędne nam do dokonania zapisu
2.e-mail – niezbędny do komunikacji
3.numer telefonu – niezbędny do komunikacji, w przypadku wyboru udziału w kursie internetowym, warsztacie lub sesji.


4.Marketing

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub pisemnie podczas warsztatów, prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje o naszej działalności, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do:

The Rocket Science Group, LLC z siedzibą w Atlancie (GA, USA), operatora serwisu Mailchimp

5.Twoje dane osobowe pobierane przez Partnerów

Coaching Ciała korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach partnerów biznesowych. Mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi.

Coaching Ciała starannie dobiera swoich Partnerów biznesowych, nie odpowiada jednak za ich politykę prywatności. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz ją zaakceptować .

a. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie biuletynu oraz informacji na temat warsztatów i wydarzeń poprzez zaznaczenie okienka check-box w ramach strony COACHING CIAŁA, Twoje dane powierzane są domenie: www.linuxpl.com

b. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie biuletynu poprzez formularz Facebook, Twoje dane zbierane są przez:

Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

c. W przypadku zapisu na jeden z kursów Coaching Ciała, Twoje dane niezbędne do zapisania się przez Sunny Landing są zbierane przez:

Gaboli Online Services Pvt. Ltd., M 158 Greater Kailash 2, New Delhi 110048, India. www.gaboli.com

d. W przypadku dołączenia do wydarzenia webinarowego Coachingu Ciała, Twój adres mailowy niezbędny do zapisania się na webinar jest zapisany przez:

 ClickMeeting, Arkońska 6, 80-387 Gdańsk

6.Dane (bardzo!) wrażliwe

Z racji wykonywanej pracy w charakterze terapeutki, coacha i trenerki umiejętności psychospołecznych, wyjątkową uwagą i ochroną darzę dane wrażliwe. Za takie szczególne kategorie danych uznana jest każda informacja, którą można powiązać ze stanem zdrowia psychicznego lub fizycznego, seksualnością lub orientacją seksualną danej osoby. Ponadto, wśród danych wrażliwych znajdują się także informacje ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, podglądy polityczne lub przynależność do związków zawodowych, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane genetyczne, biometryczne, skazania lub naruszenia prawa. Obowiązuje mnie całkowita zasada poufności co do pozyskanych informacji. Jedynym wyjątkiem jest praca z superwizorem, przeprowadzana z całkowitym poszanowaniem anonimowości osób, których historie poddawane są superwizji.

Ponadto:

  1. Papierowe kwestionariusze „Deklaracja Uczestniczki_ka” wypełniane na potrzeby warsztatu w tym celu, bym mogła zorientować się do kondycji psychofizycznej osób biorących udział w warsztacie, ulegają zniszczeniu po zakończeniu wydarzenia.
  2. Moje notatki z sesji indywidualnych, opatrzone jedynie imieniem osoby, z którą pracuję, przechowywane są pieczołowicie i dostępne tylko i wyłącznie dla mnie.

7.Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

  1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  3. dostępu do danych osobowych;
  4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
  5. przenoszenia danych osobowych;
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

8. Zmiana polityki prywatności Coaching Ciała

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Coaching Ciała lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Coaching Ciała powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem

9.Kontakt

Coaching Ciała kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: iza@coachingciala.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail: iza@coachingciala.pl.