Święta Ladacznica jako wewnętrzny aspekt kobiecości

Warsztat rozwojowo-terapeutyczny dla kobiet

Określenie Święta Ladacznica pozornie stanowi paradoks – to, co seksualne, zestawione jest z tym, co zarezerwowano dla istot boskich. W jaki sposób aspekty należące do sfery sacrum mają współistnieć z tymi z obszaru profanum? Ten dobrze znany nam podział na „świętą albo kurwę”, „madonnę albo ladacznicę”, „żonę albo kochankę” czy „dziewicę albo dziwkę” pojawił się zaledwie kilka tysięcy lat temu. I w zbiorowej świadomości jest on żywy i obecny. Żyjemy w kulturze, która oddzieliła ciało i seksualność od duchowości. Tymczasem w głębi naszej psychiki, w naszej nieświadomości, przechowywane są dawne wzorce z czasów, kiedy te sfery były niepodzielne. Te psychiczne prawzory i zarazem potężne wewnętrzne siły, które nami kierują, dostępne są dla świadomości jako obrazy archetypowe. Są one uniwersalne dla ludzi na całym świecie. Często dają o sobie znać, zarządzając nami wprost z nieświadomej przestrzeni psychiki..

Święta Ladacznica to właśnie jeden z ważnych archetypów i wewnętrznych aspektów kobiecości. A zarazem Twoje wewnętrzne połączenie pomiędzy erotyką i duchowością. Kobieca cielesność, zmysłowość i seksualność zostały obarczone grzechem, poczuciem winy, wstydu i kojarzone są z nieczystością. A jeśli bywają „wyzwolone”, są często pozbawione duchowego wymiaru i głębi. Będziemy odtwarzać to starożytne połączenie, prowadząc „wykopaliska duszy” (jak mawia znana jungistka, Clarissa Pinkola Estes), a także badać, co pomogło by rozszczepionym biegunom na nowo połączyć się w spójną całość. Tak, byś mogła przeżywać uświęcenie seksualności oraz jedność tego, co cielesne z tym, co duchowe. Wtedy możesz doświadczyć czysto kobiecej energii, która pozwoli Ci zakochać się we własnym ciele, energii, która krąży od stóp aż po czubek głowy!

Analityczka jungowska, Nancy Qualls-Corbett, która dedykowała tematowi Świętej Ladacznicy książkę uważa, że jest to archetypowy obraz kobiety, która osiągnęła głęboką unię z wewnętrzną boginią miłości. Dostrzegalny jest w kobietach, które dzięki praktykom, rytuałom i własnemu rozwojowi psychicznemu świadomie rozpoznały duchową stronę swego erotyzmu oraz przeżywają ją w zgodzie ze swoją indywidualną sytuacją. Święta Ladacznica jest „sama w sobie” – wolna od ograniczeń konwencji, odważa się przeżywać swoje życie podążając za własnymi wyborami. Nie jest seksowna czy prowokująca w potocznym rozumieniu tych słów. Taka kobieta odczuwa specyficzną obecność w swoim wnętrzu, połączenie żywotności, radości i mądrości. Zamiast zachowywać się w sposób wyuczony pozwala, by te jakości „wypływały” z jej wnętrza i emanowały na zewnątrz.

Uważam, że kiedy kobieta zaczyna poznawać dawne przekazy i mity, a także odzyskiwać swoje ciało i seksualność, staje się pełniejsza i bardziej świadoma swojego potencjału. A w obrazie Świętej Ladacznicy może rozpoznać archetypowy prawzorzec, który od zamierzchłych czasów zamieszkuje psyche. Uznany i przyjęty, przestaje w nieświadomy sposób wpływać na kobietę, przestaje nią zarządzać i żądać, by została albo „dziewicą”, albo „dziwką”. Pozwala na przyłączenie większego spektrum aspektów kobiecości, na bycie i Świętą, i Ladacznicą. Wtedy możliwe staje się swobodne czerpanie z potencjału całego spektrum tego continuum.

Podczas warsztatu będziemy raczej podążać za procesem niż pracować w oparciu o strukturę. Poznasz antropologiczne i historyczne dane, które pomogą Ci zrozumieć ewolucję archetypowego obrazu Świętej Ladacznicy. Przyjrzysz się temu, jaki to ma wpływ na kobiecą psychikę. Zapewne doświadczysz pracy z dotykiem, nagością, ruchem, energią seksualną i rytuałem. Będziesz zwracać się do tego, co w Tobie nieświadome i delikatnie zapraszać nieświadomość do „współpracy”.  Spotkamy się w bezpiecznej i intymnej przestrzeni kobiecej grupy.

Co może Ci przynieść czas na warsztacie? * Rozpoznanie wewnętrznej Strażniczki Patriarchatu; * Przyjrzenie się swoim granicom; * Przepatrzenie swoich przekonań na temat ciała i seksualności; * Przebudzanie energii seksualnej; * Poznanie nowych jakości kobiecej słodyczy; * Odkrycie fascynujących sposób celebrowania przyjemności; * Doświadczenie uzdrawiającej siły frywolnego śmiechu; * Wszystko to, co pojawi się w procesie tej właśnie grupy, którą będziesz współtworzyć.

A wszystko po to, byś mogła rozpoznać Twoje unikalne wewnętrzne jakości Świętej Ladacznicy.

Czas 30 IV – 5 V 2019

Miejsce Ośrodek Tu i Teraz, Nowe Kawkowo na Warmii (obok Olsztyna)

Cena za udział w warsztacie:

*990 zł przy wpłacie BEZZWROTNEGO W PRZYPADKU REZYGNACJI zadatku w kwocie 350 zł 

Zapisy startują 2 stycznia, a kończą się 22 kwietnia 2019. Rezerwacja miejsca potwierdzona zostaje wpłatą zadatku najpóźniej na tydzień od zgłoszenia!

Dodatkowo opłata za nocleg i wyżywienie zgodnie z cennikiem ośrodka Tu i Teraz.

Info i zgłoszenia: iza[at}coachingciala.pl, tel.660 633 377

Opinie uczestniczek znajdziesz tutaj.

Jeśli zainteresował Cię ten temat, przeczytaj mój tekst o Świętej i o Ladacznicy czyli o tym jak powracam do integralności i wewnętrznej dziewiczości.

Obrazy: Karol Bąk