Uderzenia Mocy – wejdź świadomie w dojrzałą kobiecość

Warsztaty rozwojowe dla kobiet.

Podczas pierwszej miesiączki kobieta wchodzi we własną moc,
podczas menstruacji praktykuje ją,
podczas menopauzy się nią staje.”  – stare przysłowie rdzennych Amerykanów

„Czas uderzeń mocy”, „drugie pokwitanie”, „regenopauza” – te wszystkie określenia w sposób pozytywny, kreatywny i inspirujący nazywają proces i moment wchodzenia w dojrzałą kobiecość.

Jednak wiele kobiet wciąż posiada negatywne nastawienie do klimakterium oraz menopauzy. Stanowi ono pozostałość przekonania, podzielanego przez większość mieszkańców naszego świata i wciąż utrwalanego w popularnych przekazach, że jesteśmy cenne głównie ze względu na swą zdolność do rodzenia dzieci. Więc nawet jeśli na świadomym poziomie jesteś wyzwoloną, pewną siebie, soczystą, dojrzałą kobietą – zbiorowa nieświadomość, w tym zapewne także wewnętrzne głosy wielu z nas –  podtrzymują stare myślenie. Wokół menopauzy narosło wiele mitów, stereotypów, okrywa ją także zasłona wstydu i milczenia, przynależna tematom tabu.

Okres wkraczania w klimakterium, czyli lata okołomenopauzalne, które prowadzą do stopniowej zmiany w funkcjonowaniu jajników, może trwać od sześciu do trzynastu lat. Przejawia on kilka cech wspólnych z okresem dorastania i dojrzewania płciowego – teraz też wahania hormonów wpływają na nastroje, zmianom w ciele towarzyszy wzrost samoświadomości, a równocześnie dochodzą do głosu obawy o bycie mało atrakcyjną i niepokoje związane z wkraczaniem w kolejny etap życia. Towarzyszą temu bezsenność lub barwne, nierzadko znaczące sny.

W kobiecych ciałach po czterdziestce zachodzą zmiany, które przygotowują nas do przejścia w kolejny etap, w którym może nastąpić rozkwit kreatywności i wnoszenie wkładu w życie innych. Te zmiany fizjologiczne dotąd przedstawiane były w negatywnym świetle, co skutkowało zrozumiałym strachem kobiet przed wkraczaniem w wiek średni. Prawdziwe znaczenie menopauzy, podobnie jak wiele innych procesów kobiecego ciała, zostało zmienione i zdeprecjonowane. Dlatego potrzebujemy na nowo zrozumieć ową transformację, której podlegają nasze ciała i nasza psychika i nadać jej służące kobietom znaczenia.

To, w jaki sposób radzimy sobie z przechodzeniem przez ten drugi „okres dojrzewania”, jest w ogromnym stopniu zależne od naszej postawy. Kobiety, które uwierzyły w mit, że menopauza jest końcem kobiecości, utratą atrakcyjności i początkiem osuwania się w starość, prawdopodobnie dość szybko stracą witalność, poczują się i będą wyglądać starzej. Za to te z nas, które czują się tak, jakby wzrastała nasza moc, na ogół wyglądają zdrowo, pełne są sił witalnych, okazują zainteresowane seksem i mają wrażenie, że przeżywają lata swojej pełni. Badania wykazują, że negatywne postrzeganie menopauzy wpływa na wzrost ilości nieprzyjemnych symptomów, takich jak napady gorąca, poty nocne, zmęczenie, boleści i zaburzenia snu.

W wielu starożytnych kulturach kobiety po menopauzie cenione były za swą intuicyjną mądrość i zdolność pozyskiwania (poprzez sny) wiedzy dla całej społeczności. Te z nich, które osiągnęły wiek, kiedy „zatrzymują swoją mądrą krew” (to archaiczne rozumienie menopauzy), zostawały prorokiniami, kapłankami, szamankami i uzdrowicielkami. Jeszcze  siedemnastowieczni pisarze chrześcijańscy utrzymywali, że starsze kobiety posiadały magiczną moc, gdyż krew menstruacyjna pozostawała w ich organizmie. Współcześnie utraciliśmy szacunek dla tych specjalnych wartości kobiet pomenopauzalnych, których jasność umysłu, przenikliwość i niezłomność stanowią ogromny dar dla społeczności.

Jak możemy zmienić postrzeganie czasu menopauzy i klimakterium? Doświadczenie nauczyło mnie tego, że można zacząć jedynie od siebie. Twój stosunek do tego okresu jest kluczowy dla sposobu, w jaki doświadczasz zmian cielesnych, psychicznych i duchowych, które mają miejsce w ciągu tych kilku czy kilkunastu lat i ostatecznie kończą się ustaniem menstruacji, czyli rzeczywistą menopauzą. To, w jaki sposób przejdziesz przez tę przemianę i przywitasz siebie nową jest bardzo ważne. W dużej mierze to od Ciebie zależy, czy trzecia faza życia stanie się czasem osiągnięcia osobistej pełni i integracji.

Po wkroczeniu w okres menopauzy zmienia się rozkład i przepływ energii psychicznej. Pomocne i inspirujące niech będą dla Ciebie słowa lekarki-naturopaty, Faridy Sharan:  >>Podobnie jak ładunek elektryczny menstruacja oraz falowanie naturalnych rytmów to „prąd przemienny”. W okresie menopauzy przepływ energii intensyfikuje się i stabilizuje jak „prąd stały”. Jesteśmy naładowane energią w taki stopniu, w jakim otworzyłyśmy się na mądrość Staruchy<<. Starucha, czyli Mądra, Stara Kobieta, inaczej Wie∂źma, to jeden z archetypów, którego pulsację możesz teraz wyraźnie wyczuć w sobie. Do głosu dochodzą także inne archetypowe siły, czyli psychiczne prawzorce instynktów i zachowań, które symbolizowane są przez boginie i inne postaci opisane poniżej. Możesz teraz odczuwać stan archetypowego poruszenia na dość subtelnym i nieoczywistym poziomie. Być może przestało Cię pociągać to, o czym zawsze marzyłaś a co odkładałaś na później. Może pojawiły się zupełnie nowe plany i pomysły. Lub właśnie teraz masz energię i chęci, by zająć się tym, na co dotąd nie było przestrzeni. Albo kiedy spora część Twojej uwagi przekierowana została do środka, masz ochotę, by zaniechać wszelkich działań!

Ponieważ na głębokim poziomie podczas klimakterium doświadczasz  przemiany tożsamości, pomocne może okazać się przyjrzenie się temu, co się w Tobie i z Tobą dzieje. Zachęcam Cię do tego, byś zmiany czy objawy z poziomu ciała potraktowała jako metafory, które z niego płyną. Wtedy pojawi się przestrzeń i możliwości, by zrozumieć oraz objąć to, co się zmienia, z innej perspektywy. I kiedy pojawiają się:   

*uderzenia gorąca – przywitaj je jako zwiastunki Bogiń transformującego, słusznego gniewu albo możliwość „spalenia” w wewnętrznym ogniu tego, co już Ci nie służy

*wzrost poziomu testosteronu – uszanuj narodziny Niezłomnej Strażniczki w Tobie

*podniesienie poziomu FSH i LH – otwórz się na swoje „hormony mądrości”, dzięki którym Twój system nerwowy programuje się na bardziej intuicyjny i przywitaj Boginie Mądrości

*niepokój – potraktuj go jako poruszenie archetypu Wie∂źmy, czyli wewnętrznej Starej, Mądrej Kobiety, która ma szansę wyłonić się z Ciebie.

Podczas mojego warsztatu będziemy przyglądać się tym wszystkim postaciom, ale najpierw pochylimy się nad obszarami:

* Twoich trudności w przygotowaniu się na czas metamorfozy lub przechodzeniu przez nią

* fizycznych objawów menopauzy

* zmian hormonalnych i fizjologicznych

* przeobrażeń, jakim podlega ciało]

* seksu i seksualności

* transformacji psychiki

Co otrzymasz:

*pomysły, jak kreować zdrowie w trakcie klimakterium, zwracając uwagę na dietę i styl życia

*techniki oddychania i obrazowania, które pomagają osłabić albo oddalić nieprzyjemne symptomy

*ćwiczenia transformujące energię seksualną (życiową)

*spotkanie z Animusem, obrazem Twojego wewnętrznego mężczyzny, który teraz potrzebuje uwagi

*dary i potencjał personifikujących dojrzałą kobiecość Bogiń: Mądrości, Gniewu i Współczucia

*moc uzdrawiającego śmiechu

*Rytuał Przejścia w Nowy Czas, zapraszający moce Wie∂źmy w Tobie, czyli jakości Twojej wewnętrznej Starej, Mądrej Kobiety.

Menarche, czyli pierwsza miesiączka, zainicjowała Cię w bycie kobietą, która może stać się matką. Menopauza, czyli zatrzymanie krwi, to Twój rytuał przejścia w czas bycia Mądrą Starszą Kobietą, która matkuje wszystkim istotom i światu, z odwagą i mocą troszcząc się o wszelkie przejawy życia.

Warsztat dedykuję wszystkim kobietom, które pragną świadomie wkroczyć w czas klimakterium, lub są już w trakcie tych przemian i potrzebują wsparcia. A także tym, które doświadczyły już menopauzy i pragną nadać nowe pozytywne znaczenia temu okresowi życia i przywitać Mądrą, Starą Kobietę w sobie.

Termin październik 2018

Informacje iza@coachingciala.pl, tel.660 633 377